Vlastnosti

  • nízkoviskózní duromerová pryskyřice na epoxidové bázi
  • vysoká penetrační aktivita
  • rychlý nárůst pevnosti
  • vytvrdnutí i při dynamickém namáhání
  • vysoká pevnost v tlaku a v tahu

Aplikace

  • pevnostní injektáž a vyplnění trhlin, spár a dutin u konstrukcí pozemního a inženýrského stavitelství; určeno pro suché a vlhké konstrukce
  • těsnění injektážních šlauchů (hadiček)
  • scénář expozice dle směrnice REACh: inhalace (příležitostná, periodická), zpracování

Stahování

abs 123 abs 123 abs 123 abs 123 abs 123 abs 123 abs 123