Vlastnosti

 • jednosložková elastomerová pryskyřice na MDI bázi
 • jednoduché zpracování
 • hydrofobní, reagující s vodou
 • velmi dobrá injektovatelnost díky klouzavosti po vodě
 • uzavřená struktura
 • vysoce elastický
 • bez obsahu ftalátových změkčovadel
 • nezávadnost při kontaktu s podzemní vodou
 • testován a schválen dle vyhlášky MZd č. 409/2005 Sb. pro styk s pitnou vodou

Aplikace

 • trvalé utěsnění trhlin a mezer zatížených tlakovou vodou od cca 0,3 do cca 5 mm
 • utěsnění hornin, stavebních zemin a konstrukcí ve stavebních jámách, v tunelech a v oblasti speciálního podzemního stavitelství
 • elastické utěsnění a vyplnění dutin ve stavebních konstrukcích; určeno pro suché a vodou zatížené prostředí
 • utěsnění dutin a trhlin ve zdivu
 • plošné utěsnění kontaktních ploch mezi umělohmotnými izolačními fóliemi a stavebním tělesem

Stahování

Více
abs 123 abs 123 abs 123 abs 123 abs 123 abs 123 abs 123