Vlastnosti

 • nízkoviskózní pěnivá pryskyřice na polyuretanové bázi

 • neomezená doba zpracovatelnosti, pokud není v kontaktu s vodou

 • rychlá reakce při kontaktu s vodou

 • velké zvýšení objemu během několika sekund

 • zastavuje tlakovou vodu

 • bez obsahu ftalátových změkčovadel

 • scénář expozice dle směrnice REACH: kontakt s vodou dlouhodobý, inhalace periodická, zpracování a aplikace

 • environmentální prohlášení o produktu EPD

 • testován a schválen dle vyhlášky MZd č. 409/2005 Sb. pro styk s pitnou vodou

Aplikace

 • zastavení silných průsaků vody ve stavebních konstrukcích, podloží nebo výkopech

 • dočasné utěsnění trhlin před definitivním zatěsnění pomocí injektáže materiálu MC-Injekt 2300 top nebo MC-Injekt 2300 flow

Stahování

abs 123 abs 123 abs 123 abs 123 abs 123 abs 123 abs 123