Vlastnosti

 • nízkoviskózní elastomerová pryskyřice na polyuretanové bázi
 • dlouhá doba zpracovatelnosti
 • urychlení reakce při kontaktu s vodou s omezeným zvětšením objemu
 • elastické utěsnění
 • splňuje požadavky směrnice UBA pro opravné systémy v kontaktu s pitnou vodou
 • klasifikace dle ČSN EN 1504-5: U(D1) W(2) (1/2/3/4) (6/35)
 • certifikát shody dle DIN V 18028

Aplikace

 • elastická těsnící injektáž a vyplnění trhlin, spár a dutin u konstrukcí pozemního a inženýrského stavitelství; určeno pro suché, vlhké konstrukce, jakož i konstrukce propouštějící tlakovou vodu
 • injektážní práce dle ČSN EN 1504 a DIN V 18028
 • těsnění injektážních šlauchů (hadiček)
 • utěsnění staveb v oblasti styku s pitnou vodou
 • dodatečné utěsnění proti vzlínající vlhkosti ve zdivu vytvořením horizontální příp. vertikální infuzní clony
 • scénář expozice dle směrnice REACh: kontakt s vodou dlouhodobý (trhlina), inhalace (příležitostná, periodická), zpracování

Stahování

abs 123 abs 123 abs 123 abs 123 abs 123 abs 123 abs 123