Vlastnosti

 • nízkoviskózní duromerová pryskyřice na polyuretanové bázi
 • dlouhá doba reakce
 • vysoká pevnost v tlaku a v tahu za ohybu
 • omezené napěnění při kontaktu s vodou
 • splňuje požadavky směrnice UBA pro opravné systémy v kontaktu s pitnou vodou
 • splňuje požadavky směrnice DIBt (německý stavební institut) „Hodnocení a vliv stavebních produktů na zeminu a podzemní vodu“ (vydání 11/2000)

Aplikace

 • pevnostně těsnící injektáž a vyplnění trhlin, spár a dutin u konstrukcí pozemního a inženýrského stavitelství; určeno pro suché, vlhké konstrukce, jakož i konstrukce propouštějící tlakovou vodu
 • vytěsnění a zpevnění trhlin a dutin v horninovém, zeminovém prostředí a podobných oblastech
 • utěsnění opěrných, štětových a podzemních stěn v oblasti podzemní vody
 • těsnící injektáž průsaků v zařízeních na pitnou vodu, v oblasti napojení potrubí apod.
 • scénář expozice dle směrnice REACh: kontakt s vodou dlouhodobý, inhalace (příležitostná, periodická), zpracování

Stahování

Více
abs 123 abs 123 abs 123 abs 123 abs 123 abs 123 abs 123