Vlastnosti

 

 • velmi dobrá injektovatelnost díky velmi nízké viskozitě
 • použitelný v širokém rozsahu teplot a při velmi nízkých teplotách stavebního dílce
 • dobře kontrolovatelný průběh injektáže díky krátké, nastavitelné reakční době
 • bezpečné utěsnění díky vysoké elasticitě a dobré schopnosti bobtnání
 • všeobecné technické schválení pro injektáž trhlin v železobetonu (DIBt)
 • všeobecné technické schválení pro clonovou injektáž zeminy (DIBt)
 • odpovídá materiálové třídě B2 chování při požáru v injektážním prostředku podle DIN 4102
 • splňuje požadavky směrnice UBA pro utěsnění v kontaktu s pitnou vodou
 • vysoká chemický odolnost i v silně alkalickém prostředí
 • vysoká účinnost díky polymerní výztuži a vysokému obsahu pevných částic

 

Aplikace

 • utěsnění trhlin v betonu a železobetonu pomocí injektáže dle ČSN EN 1504-5 U (S1) W (2/3/4) (1/40)
 • uzavření a utěsnění trhlin v betonu a železobetonu dle všeobecného stavebního schválení
 • utěsnění trhlin, spár a dutin ve zdivu pomocí injektáže
 • injektáž nosných stavebních dílců – suchých i vlhkých, i konstrukce obsahující vodu během injektáže, jakož i pro konstrukce dlouhodobě vystavené namáhání vodou minimálně z jedné strany po injektáži
 • plošná těsnící injektáž meziprostorů v konstrukcích
 • plošná těsnící injektáž do okolní zeminy (clonová injektáž)
 • injektáž pracovních spár přes injektážní hadičky
 • scénář expozice dle směrnice REACh: kontakt s vodou dlouhodobý, periodická inhalace, zpracování

Stahování

abs 123 abs 123 abs 123 abs 123 abs 123 abs 123 abs 123