Vlastnosti

 • nízkoviskózní, polymery zesílená hydrostrukturní pryskyřice na akrylátové bázi s krátkou, nastavitelnou reakční dobou
 • měkce elastická konzistence ve zreagovaném stavu a nabobtnání při kontaktu s vodou
 • vodotěsný
 • odolný vůči rozmrazovacím cyklům
 • dobrá přídržnost na suchém a vlhkém substrátu
 • dobrá přídržnost na umělohmotných izolačních fóliích a pásech
 • splňuje požadavky směrnice UBA pro opravné systémy v kontaktu s pitnou vodou

Aplikace

 • těsnící injektáž spár, trhlin a dutin ve zdivu a v betonu při dlouhodobém kontaktu s vodou
 • těsnící a lepící injektáž kontaktních ploch mezi umělohmotnými izolačními fóliemi a betonem při dlouhodobém kontaktu s vodou
 • dodatečné vnější utěsnění staveb obklopených zeminou díky celoplošnému zgelovatění zeminy
 • dodatečné horizontální nebo vertikální infúzní clony proti vzlínající vlhkosti ve zdivu
 • scénář expozice dle směrnice REACh: kontakt s vodou dlouhodobý, inhalace (příležitostná, periodická), zpracování
 • klasifikace dle ČSN EN 1504-5: U (S2) W (1) (2/3/4) (1/45)

Stahování

abs 123 abs 123 abs 123 abs 123 abs 123 abs 123 abs 123