Vlastnosti

 • nízkoviskózní hydrostrukturní pryskyřice na akrylátové bázi s krátkou, nastavitelnou reakční dobou
 • měkce elastická konzistence ve zreagovaném stavu a nabobtnání při kontaktu s vodou
 • vodotěsný
 • odolný vůči rozmrazovacím cyklům
 • dobrá přídržnost na suchém a vlhkém substrátu
 • splňuje požadavky směrnice UBA pro opravné systémy v kontaktu s pitnou vodou
 • všeobecné stavební schválení pro injektáže do zemin a do oblasti podzemní vody (gelová clona)
 • testován dle vyhlášky MZd č. 409/2005 Sb. pro injektáž v oblasti pitné vody

Aplikace

 • těsnící injektáž zdiva a betonu při dlouhodobém kontaktu s vodou proti kapilárnímu provlhnutí
 • dodatečné horizontální nebo vertikální infúzní clony proti vzlínající vlhkosti ve zdivu
 • dodatečné vnější utěsnění staveb obklopených zeminou díky celoplošnému zgelovatění zeminy
 • konsolidace nesoudržné zeminy s malou propustností
 • scénář expozice dle směrnice REACh: kontakt s vodou dlouhodobý, inhalace (příležitostná, periodická), zpracování

Stahování

abs 123 abs 123 abs 123 abs 123 abs 123 abs 123 abs 123