Vlastnosti

 • jednosložková elastická expanzní pryskyřice na polyuretanové bázi
 • velmi dobrá injektážní schopnost v trhlinách naplněných vodou
 • neomezená doba zpracovatelnosti
 • silné zvětšení objemu při kontaktu s vodou
 • samoinjektážní efekt (Water Boost Technology)
 • okamžitá a trvalá nepropustnost vody
 • vysoce elastický s hustou strukturou pórů
 • v injektážním prostředí odpovídá třídě reakce na oheň B2 podle DIN 4102
 • CE značení podle EN 1504-5: U (D1) W (3) (2/3/4) (5/40)
 • všeobecné schválení hygienické nezávadnosti pro podzemní vodu při injektáži do zeminy a podzemní vody
 • scénář expozice dle směrnice REACH: kontakt s vodou dlouhodobý, inhalace periodická, zpracování

Aplikace

 • vysoce elastické utěsnění trhlin a dutin zatížených vodou od cca 0,3 do cca 5 mm, injektáž do betonu a zdiva
 • zastavení průsaku vody a dlouhodobé utěsnění proti tekoucí i tlakové vodě
 • utěsnění hornin, základové zeminy, konstrukcí ve stavebních jámách, v tunelech a v oblasti speciálního podzemního stavitelství
 • těsnění styčných ploch a spár do tloušťky zhruba 5 mm
 • těsnění zdiva
 • těsnění kruhových spojů šachet, průchodů potrubí, přípojek

Stahování

Více
abs 123 abs 123 abs 123 abs 123 abs 123 abs 123 abs 123