Vlastnosti

  • nízkoviskózní duromerová pryskyřice na epoxidové bázi
  • pevné slepení
  • odolný tlaku
  • zajišťuje tahovou pevnost
  • viskózně plastický
  • scénář expozice dle směrnice REACh: kontakt s vodou periodický, zpracování

Aplikace

  • stabilizace a zpevnění kolejového lože na kolejových náspech a tratích (zpracování v suchém prostředí)
  • zpevnění uvolněných hornin

Stahování

abs 123 abs 123 abs 123 abs 123 abs 123 abs 123 abs 123