Vlastnosti

  • nízkoviskózní duromerová pryskyřice na polyuretanové bázi
  • krátká doba reakce
  • pevné slepení
  • splňuje požadavky KTW na testy skupiny C (stavební díly)
  • splňuje požadavky směrnice DIBt (německý stavební institut) „Hodnocení a vliv stavebních produktů na zeminu a podzemní vodu“ (vydání 11/2000)
  • těžce hořlavý (stavební hmota třídy B1 dle DIN 4102)

Aplikace

  • slepení a stabilizace kolejového lože na železničních náspech a tratích, použití v suchém a omezeně vlhkém prostředí
  • scénář expozice dle směrnice REACh: kontakt s vodou dlouhodobý, zpracování

Stahování

abs 123 abs 123 abs 123 abs 123 abs 123 abs 123 abs 123