Vlastnosti

 • nízkoviskózní duromerová pryskyřice na polyuretanové bázi
 • ruční aplikace pomocí MC-Fastpack Power-Tool
 • velmi krátká doba reakce
 • viskoplastický ve zreagovaném stavu
 • omezené napěnění při kontaktu s vodou
 • splňuje požadavky KTW-Prüfgruppe D1 a D2 pro injektáže v oblasti pitné vody
 • splňuje požadavky směrnice DIBt „Hodnocení a vliv stavebních produktů na zeminu a podzemní vodu“ (vydání 11/2000)

Aplikace

 • utěsnění a zpevnění trhlin a dutin v horninovém a zeminovém prostředí a podobně
 • utěsnění spojů na potrubí či skružích
 • utěsnění opěrných, štětových a podzemních stěn v oblasti podzemní vody
 • těsnící injektáž průsaků v zařízeních na pitnou vodu
 • scénář expozice dle směrnice REACh: kontakt s vodou dlouhodobý, inhalace periodická, zpracování

Stahování

Více
abs 123 abs 123 abs 123 abs 123 abs 123 abs 123 abs 123