Vlastnosti

 • nízkoviskózní, expanzní pryskyřice na bázi polyuretanu

 • velký nárůst objemu, nedochází k následnému stlačení

 • vytlačuje vodu

 • trvalá nepropustnost vody

 • odolný tlaku, tlumí vibrace

 • nízká relaxace

 • scénář expozice dle směrnice REACH: trvalý kontakt s vodou, inhalace periodická, zpracování a aplikace

Aplikace

 • zastavení extrémních průsaků vody ve stavebních konstrukcích nebo kanalizaci

 • vyplnění dutin do průměru 60 cm (bez kameniva)

 • uzavření prostupů a kotevních otvorů

 • hydroizolace vodních staveb

 • hydroizolace potrubí a spojů prostupů / šachtových konstrukcí podzemní infrastruktury

 • těsnicí injektáž šachtových prstenců, prostupů potrubí, hrdlových spojů

 • částečné zvýšení únosnosti staveniště

 • ruční aplikace pomocí MC-Fastpack Power-Tool

Stahování

abs 123 abs 123 abs 123 abs 123 abs 123 abs 123 abs 123