Vlastnosti

 • kompaktní aplikační pistole pro dvoukomorové kartuše poháněná tlakovým vzduchem
 • jednoduché ovládání; dobrá regulovatelnost tlaku
 • nízká spotřeba vzduchu
 • bezpečná nízkotlaká injektáž; prakticky žádný kontakt s reaktivní pryskyřicí díky uzavřenému systému aplikace
 • prakticky bezúdržbový systém; není potřeba žádná rozpouštědla k čištění

Aplikace

 • rychlá a hospodárná injektáž lokálních trhlin a malých dutin v konstrukcích
 • injektáž pomocí dvoukomorových kartuší s poměrem míchání 1:1, 2:1 a 4:1 (produkty MC-Fastpack)
 • zpracování dvousložkových lepidel (např. MC-Fastpack EP solid)
 • dávkování, míchání a vytlačování reakčních pryskyřic se stále stejnou nízkou počáteční viskozitou
 • injektážní a lepící práce v prostorově omezených podmínkách
 • utěsnění infiltrací v objektech odpadní vody (trhliny, dutiny, spáry mezi skružemi v šachtách)

 

Stahování

abs 123 abs 123 abs 123 abs 123 abs 123 abs 123 abs 123