Vlastnosti

  • vysoce výkonná, vysokotlaká pístová pumpa poháněná tlakovým vzduchem
  • kompaktní konstrukce na podvozku s možností pojezdu
  • kompletní set s vysokotlakými hadicemi a směšovací hlavou
  • efektivní způsob míchání složek, možnost použití i pro vysoce viskózní materiály

Aplikace

  • dávkování, míchání a injektáž reakčních pryskyřic při přibližně stejné viskozitě jednotlivých složek
  • kombinovatelnost jednosložkové předinjektáže elastomerovou pěnou a vlastní dvojsložkové injektáže

 

 

Stahování

abs 123 abs 123 abs 123 abs 123 abs 123 abs 123 abs 123