Vlastnosti

  • vysokotlaké pakry pro injektáž pryskyřic (vrtané pakry, lepené pakry)
  • nízkotlaké pakry pro injektáž suspenzí

Aplikace

  • MC-Klebepacker L a MC-Surfacepacker LP: pro použití v suchých podmínkách
  • MC-Injektionspacker DS 13 / DS 14 a MC-Injektionspacker LS 18: pro suché, vlhké, zavodněné (i tlakovou vodou) stavební dílce
  • MC-Schlagpacker a MC-Hammerpacker LP 12: pro suché, vlhké, zavodněné (i tlakovou vodou) stavební dílce

Stahování

abs 123 abs 123 abs 123 abs 123 abs 123 abs 123 abs 123