Vlastnosti

  • polymery modifikovaná silnovrstvá stěrka na bitumenové bázi (PMBC)
  • vysoce flexibilní a přemosťující trhliny
  • konzistence optimalizovaná pro strojní nástřik šnekovými čerpadly
  • těsnost vůči radonu, protiradonová bariéra
  • šetrný k životnímu prostředí, bez obsahu rozpouštědel
  • v souladu s DIN 18533 a ČSN EN 15814

Aplikace

  • jako hydroizolace svislých, vodorovných a skloněných ploch pod ochrannými vrstvami dle normy DIN 18533
  • jako izolace proti radonu při tloušťce suché vrstvy 4 mm
  • jako hydroizolace stavebních konstrukcí zatížených dle tříd W1-E, W2.1-E, W3-E a W4-E

 

Stahování

abs 123 abs 123 abs 123 abs 123 abs 123 abs 123 abs 123