Vlastnosti

  • bez rozpouštědel
  • odolný zředěným kyselinám i zásadám
  • dobře snášenlivý s cementem a vápnem

Aplikace

  • Ochranný a těsnicí nátěr na beton, omítku, zdivo nebo lehký stavební materiál
  • Výroba asfaltové malty, např. hydroizolační malty pro spáry a zdění

 

Stahování

abs 123 abs 123 abs 123 abs 123 abs 123 abs 123 abs 123