Vlastnosti

  • ochrana před dynamickým, statickým a tepelným zatížením
  • snášenlivost s bitumenem
  • pružnost
  • předhotovená možnost ohybu pro oblast fabiónů, není nutné žádné přiřezávání pro tato místa přechodů

Aplikace

  • ochranná deska pro izolace dle normy DIN 18533
  • ochrana těsnících vrstev s produkty Nafuflex
  • možnost použití v oblasti fabiónů

Stahování

abs 123 abs 123 abs 123 abs 123 abs 123 abs 123 abs 123