Vlastnosti

  • Trvale elastická a odolná proti přetržení
  • Vodonepropustná, ale díky funkčnímu proužku otevřená difúzi vodních par
  • Rychlé a jednoduché zpracování díky kontaktní vrstvě lepidla
  • Vhodná pro hliníkové, umělohmotné a dřevěné prvky
  • Odolná nárazovému dešti dle ČSN EN 1027
  • Vzduchotěsná dle ČSN EN 1026
  • Zkoušena v systému s stěrkami MC-Proof a Nafuflex

Aplikace

  • Izolace napojovacích spár mezi okenními prvky a stěnou
  • Použití pro vnitřní i vnější rohy

Stahování

abs 123 abs 123 abs 123 abs 123 abs 123 abs 123 abs 123