Vlastnosti

  • pružný
  • odolný proti ředěným kyselinám, louhům a solným roztokům
  • snášenlivost s polymerem modifikovanými bitumenovými izolačními stěrkami (PMBC)
  • těsnicí vrstvu je možné svařovat horkým vzduchem

 

Aplikace

  • dělicí spáry budov
  • trhliny v podkladu

Stahování

abs 123 abs 123 abs 123 abs 123 abs 123 abs 123 abs 123