Vlastnosti

 • jednosložkový
 • překlenující trhliny
 • vysoká odolnost UV-záření
 • flexibilní i při - 20 °C
 • otevřený difúzi vodních par a zpomalující účinky karbonatace
 • odolný střídání teplot a účinkům rozmrazovacích solí
 • zpracovatelný ručně stěrkováním a strojně
 • zkoušen a schválen dle směrnice PG-MDS/FPD
 • vyhovuje požadavkům TL/TP OS pro systémy OS 5b
 • kompatibilní se systémy řady MC-Color Flex

Aplikace

 • hydroizolace dle normy DIN 18533 pro třídy zatížení W1-E, W2-E, W3-E a W4E*
 • izolace nádrží dle normy DIN 18535 pro třídy zatížení W1-B a W2-B
 • izolace a ochrana betonových stavebních dílů v parkovacích domech a podzemních garáží dle směrnice DVB-Merkblatt „Parkhäuser und Tiefgaragen“
 • ochranný systém pro pozemní a inženýrské stavby

Stahování

abs 123 abs 123 abs 123 abs 123 abs 123 abs 123 abs 123