Vlastnosti

  • jednosložkový
  • silně hydrofobizující účinek
  • na bázi vody
  • optimální schopnost pronikání
  • injektáž do konstrukcí se stupněm provlhčení ≤ 95 %
  • nízkotlaková injektáž (např. pomocí Oxal Easy Inject)
  • po injektáži samovolné zesítění

Aplikace

  • dodatečná horizontální clona přes vrtané otvory proti kapilárně vzlínající vlhkosti
  • lze použít u všech minerálních stavebních hmot ve vnějším i vnitřním prostředí
  • zvláště vhodný pro zdivo s velkou tloušťkou

Stahování

abs 123 abs 123 abs 123 abs 123 abs 123 abs 123 abs 123