Vlastnosti

 

 • jednosložkový
 • vysoká odolnost proti síranům
 • vodotěsný do 1 bar (pozitivní i negativní tlak)
 • odolný alkáliím a mrazu
 • jednoduché zpracování
 • prokázána vhodnost pro použití jako vnitřní těsnění podle směrnice WTA 4-6

 

Aplikace

 

 • pro dodatečnou hydroizolaci zevnitř budovy
 • hydroizolační příprava na vlhký podklad pod tlustší bitumenové izolace Nafuflex
 • hydroizolace vlhkého a prosoleného zdiva
 • hydroizolace podkladu pod soklové omítky (zóna s výskytem odstřikové vody)
 • těsnicí šlem proti vzlínající vodě v konstrukcích ve styku se zemino

 

Stahování

abs 123 abs 123 abs 123 abs 123 abs 123 abs 123 abs 123