Vlastnosti

 • jednosložkový, pouze rozmíchat s vodou
 • obsahuje přirozeně hydraulické vápno (NHL)
 • regulující vlhkost, zpomaluje tvorbu plísní
 • velmi dobrá zpracovatelnost
 • velmi vysoká schopnost odvádění vlhkosti a vody
 • není hydrofobizovaný, otevření difúzi vodních par
 • dlouhá životnost, nejedná se o obětovanou omítku
 • velmi dobrá lepivost a přídržnost
 • účinnost i při malé tloušťce vrstvy
 • odolný vůči vnějším vlivům jako jsou povodně a odstřikující voda
 • nehořlavý podle ČSN EN 13501-1, třída reakce na oheň A1

Aplikace

 • ve vnitřním a vnějším prostředí k trvalé regulaci vlhkosti
 • vhodný pro stavebně-biologickou sanaci sklepů a obytných místností
 • vhodný pro opravy historických a památkově chráněných stavebních objektů
 • použitelný pro zdivo s nízkým až středním stupněm zasolení a vlhké zdivo do stupně provlhčení 95 %

Stahování

abs 123 abs 123 abs 123 abs 123 abs 123 abs 123 abs 123