Vlastnosti

 • jednosložkový
 • omítka transportující sůl a regulující vlhkost
 • snížení vlhkosti zpomaluje tvorbu plísní
 • odvádí vodu a sůl díky speciální geometrii pórů
 • není hydrofobizovaný, otevření difúzi vodních par
 • dlouhá životnost (nejedná se o obětovanou omítku)
 • vysoká tloušťka vrstvy, nízké přitížení
 • nepatrná míra smrštění
 • odolný vůči vnějším vlivům jako jsou povodně a odstřikující voda
 • nehořlavý podle ČSN EN 13501-1, třída reakce na oheň A1

Aplikace

 • vhodný jako adhezní můstek pro drsné podklady
 • vyrovnání a spojení drsných nebo nerovných podkladů, aplikace před vrchní omítkou Exzellent STP
 • ve vnitřním a vnějším prostředí a v oblasti soklů k trvalé regulaci vlhkosti pro všechny druhy zdiva u starých staveb a novostaveb – bez nákladných opatření pro odvlhčení
 • zděné konstrukce zatížené solí a vlhkostí (vlhkost do 95 %)

Stahování

abs 123 abs 123 abs 123 abs 123 abs 123 abs 123 abs 123