Vlastnosti

  • jednosložkový
  • omítka transportující sůl a regulující vlhkost
  • snížení vlhkosti znejedná se o obětovanou omítku)
  • vysoká tloušťka vrstvy, nízké přitížení
  • nepatrná míra smrštění
  • odolný vůči vnějším vlivům jako jsou povodně a odstřikující voda
  • nehořlavý podle ČSN EN 13501-1, třída reakce na oheň A1

Aplikace

  • ve vnitřním a vnějším prostředí a v oblasti soklů k trvalé regulaci vlhkosti pro všechny druhy zdiva u starých staveb a novostaveb – bez nákladných opatření pro odvlhčení
  • použitelný pro oblasti soklů bez dodatečných doprovodných opatření
  • zděné konstrukce zatížené solí a vlhkostí (vlhkost do 95 %)

Stahování

abs 123 abs 123 abs 123 abs 123 abs 123 abs 123 abs 123