Vlastnosti

 • jednosložkový, snížením vlhkosti zpomaluje tvorbu plísní
 • absolutně bez cementu, 0 % obsahu cementu
 • obsahuje přírodní hydraulické vápno (NHL 3,5)
 • omítka transportující sůl a regulující vlhkost
 • odvádí vodu a sůl díky speciální geometrii pórů
 • není hydrofobizovaný, otevření difúzi vodních par
 • dlouhá životnost (nejedná se o obětovanou omítku)
 • nepatrná míra smrštění
 • odolný vůči vnějším vlivům jako jsou povodně a odstřikující voda
 • nehořlavý podle ČSN EN 13501-1, třída reakce na oheň A1

Aplikace

 • trvalá regulace vlhkosti ve vnitřním i vnějším prostředí
 • vhodný pro rekonstrukce historických budov a památek
 • zděné konstrukce zatížené solí a vlhkostí (vlhkost do 95 %)

Stahování

abs 123 abs 123 abs 123 abs 123 abs 123 abs 123 abs 123