Vlastnosti

  • jednosložkový
  • vysoká odolnost vůči sulfátům
  • vysoká míra difúze vodních par
  • zlepšuje přídržnost mezi podkladem a následně aplikovanou sanační omítkou
  • jednoduchá zpracovatelnost
  • ruční a strojní nanášení
  • produkt certifikován v systému WTA
  • pevnost odpovídá maltové třídě CS IV dle ČSN EN 998-1

Aplikace

  • vhodný jako pojivo na všech minerálních podkladech
  • vhodný pro vnější prostředí a pro prosolené podklady ve vnitřním prostředí  

Stahování

abs 123 abs 123 abs 123 abs 123 abs 123 abs 123 abs 123