Vlastnosti

 • jednosložkový, pouze se smíchá s vodou
 • nanášený metodou suchého torkretu nebo ručně na vodorovné povrchy
 • vysoce odolný síranům, nízký obsah aktivních alkálií
 • vysoká odolnost proti karbonataci
 • odolný výkyvům teplot, mrazu a rozmrazovacím solím
 • difúzně otevřený a nepropustný pro vodu
 • nehořlavý dle ČSN EN 13501-1 – stavební hmota třídy A1
 • třída R3 podle ČSN EN 1504-3

Aplikace

 • sanační beton nanášený metodou suchého torkretu pro stěny i stropy v pozemním stavitelství a průmyslových konstrukcích
 • vhodný pro opravy velkoroplošných a hlubokých defektů
 • vhodný pro stavby opěrných zdí a zesílení stávajících konstrukcí
 • vhodný k výrobě vyrovnávacích vrstev na vodorovných plochách
 • použitelný dle ČSN EN 206 pro expoziční třídy XC 1-4, XF 1-4, XS 1, XD 1-3, XA 1-3
 • certifikovaný podle ČSN EN 1504-3 pro principy 3 a 7, metody 3.1, 3.3, 7.1 a 7.2

Stahování

abs 123 abs 123 abs 123 abs 123 abs 123 abs 123 abs 123