Vlastnosti

 • jednosložkový, pouze se smíchá s vodou
 • nanášený metodou suchého torkretu
 • možnost ručního nanášení v kombinaci s adhezním můstkem
 • vysoká odolnost proti karbonataci
 • odolný výkyvům teplot, mrazu a rozmrazovacím solím
 • difúzně otevřený a nepropustný pro vodu
 • nehořlavý dle ČSN EN 13501-1 – stavební hmota třídy A1
 • třída R3 podle ČSN EN 1504-3

Aplikace

 • správková malta nanášená metodou suchého torkretu pro lokální i velkoplošné opravy stěn i stropů
 • lokální opravy jsou možné i ručním zpracováním
 • vhodný k výrobě vyrovnávacích vrstev na vodorovných plochách v interiéru i exteriéru
 • použitelný dle ČSN EN 206 pro expoziční třídy XC 1-4, XF 1-4, a XA 1-2
 • certifikovaný podle ČSN EN 1504-3 pro principy 3 a 7, metody 3.1, 3.3, 7.1 a 7.2

Stahování

abs 123 abs 123 abs 123 abs 123 abs 123 abs 123 abs 123