Vlastnosti

  • otevřený difúzi vodních par
  • vysoká odolnost vůči sulfátům
  • bez obsahu chloridů
  • vynikající přídržnost na boky spár ve zdivu z přírodních kamenů
  • odolný mrazu po vytvrdnutí
  • maltová třída M 10

Aplikace

  • pro spárování zdiva z přírodního kamene, klinkrů a cihelného zdiva
  • obzvláště vhodný pro zdivo s vysokým obsahem sulfátů (např. zdivo obsahující sádru)
  • zpracování ručně nebo strojně čerpáním

Stahování

abs 123 abs 123 abs 123 abs 123 abs 123 abs 123 abs 123