Vlastnosti

 • jednosložkový, stačí smíchat s vodou
 • zpracovatelný ručně a strojně mokrým torkretem
 • odolnost vůči karbonataci
 • odolný teplotám a účinkům mrazu a rozmrazovacím solím
 • vysoká schopnost retence vody
 • paropropustný a vodonepropustný
 • nízký obsah aktivních alkálií
 • nehořlavý dle ČSN EN 13501-1, stavební hmota třídy A1
 • třída R3 dle ČSN 1504-3

Aplikace

 • hlavní oblast použití: jemné sochařské a modelovací práce na staticky namáhaných površích a umělých skal vystavených zatížení sírany, jako např. lezecké stěny, stěny na dětských hřištích
 • vhodný pro lokální i celoplošnou opravu betonových dílců se statickou funkcí i bez statické funkce
 • pro opravy a vytváření spádovaných potěrů, například na balkónech
 • vhodný pro třídy expozice XC 1-4, XS 1, XD 1-2, XF 1-4 a XA 1-3 podle ČSN EN 206
 • certifikovaný dle ČSN 1504-3, zásady 3 a 7, metody 3.1, 3.3, 7.1. a 7.2

 

Stahování

Více
abs 123 abs 123 abs 123 abs 123 abs 123 abs 123 abs 123