Vlastnosti

  • jednosložkový
  • ze stavebně-fyzikálního hlediska přizpůsoben zdivu z přírodního kamene
  • nízká míra smrštění, bez obsahu chloridů
  • velmi nízký modul pružnosti
  • velmi dobrá schopnost tečení, nízkoviskózní, možné zpracovávat čerpadlem
  • pevnost dle tříd pro malty M 15 dle ČSN EN 998-2
  • pojivo s vysokou odolností vůči sulfátům dle ČSN EN 197-1

Aplikace

  • pevnostní injektáž a vyplnění trhlin, spár a dutin u konstrukcí pozemního a inženýrského stavitelství; určeno pro suché a vlhké konstrukce
  • pro vyplňování, injektování a zatěsňování
  • pro zpevnění přírodního kamene, smíšeného a vícevrstvého zdiva nezatíženého dlouhodobě vlhkostí

Stahování

abs 123 abs 123 abs 123 abs 123 abs 123 abs 123 abs 123