Vlastnosti

 • jednosložkový
 • ze stavebně-fyzikálního hlediska přizpůsoben zdivu z přírodního kamene
 • nízká míra smrštění, bez obsahu chloridů
 • velmi nízký modul pružnosti
 • dobře tekoucí, nízkoviskózní, čerpatelný
 • pevnost odpovídá maltové třídě M 5 dle ČSN EN 998-2
 • pojivo s vysokou odolností vůči sulfátům dle ČSN EN 197-1

Aplikace

 • pro vyplňování dutin
 • pro vyplňování, injektování a zatěsňování
 • vhodné pro zpevnění hrubých povrchů a povrchů složených z materiálů o různé zrnitosti díky kombinaci trasu, vápence a cementu
 • pro zpevnění přírodního kamene a smíšeného a vícevrstvého zdiva nezatíženého dlouhodobě vlhkostí

Stahování

abs 123 abs 123 abs 123 abs 123 abs 123 abs 123 abs 123