Vlastnosti

 • jednosložkový, stačí smíchat s vodou
 • zpracovatelný ručně a strojně mokrým torkretem
 • odolnost vůči karbonataci
 • odolný teplotám a účinkům mrazu a rozmrazovacím solím
 • vysoká schopnost zadržení vody
 • paropropustný a vodonepropustný
 • k dispozici v různých barevných odstínech
 • nehořlavý dle ČSN EN 13501-1, stavební hmota třídy A1
 • třída R3 dle ČSN 1504-3

Aplikace

 

 • hlavní oblast použití: jemné sochařské a modelovací práce na staticky namáhaných površích umělých skal, jako např. lezecké stěny, stěny na dětských hřištích
 • vhodný pro lokální i celoplošnou opravu betonových dílců se statickou funkcí i bez statické funkce
 • vhodný jako malta v sendvičových konstrukcích s např. MC-Proof eco
 • certifikovaný dle ČSN 1504-3, zásady 3 a 7, metody 3.1, 3.3, 7.1. a 7.2

 

Stahování

abs 123 abs 123 abs 123 abs 123 abs 123 abs 123 abs 123