Vlastnosti

 • jednosložkový, stačí smíchat s vodou
 • zpracovatelný ručně a strojně mokrým torkretem
 • nízký obsah alkálií
 • odolný vůči teplotám, účinkům mrazu a tání a rozmrazovacím solím
 • vysoká schopnost zadržení vody
 • paropropustný a vodonepropustný
 • k dispozici v různých barevných odstínech
 • nehořlavý dle ČSN EN 13501-1, stavební hmota třídy A1
 • třída R1 dle ČSN 1504-3

Aplikace

 

 • vhodný pro lokální i celoplošnou opravu kamenného zdiva a povrchu přírodního kamene
 • vhodný pro lokální i celoplošnou opravu betonových dílců se statickou funkcí i bez statické funkce
 • vhodný k výrobě vyrovnávacích vrstev (vodorovné plochy) na minerálních podkladech ve vnitřním a vnějším prostředí
 • systémová vyrovnávací a těsnící malta podle WTA 4-6, např. pro vytváření fabiónů
 • těsnící malta podle DIN 18533 a DBC-směrnic PMBC, FPD a MDS
 • vhodný jako spárovací malta pro přírodní kámen, cihly a obklady
 • vhodný jako malta v sendvičových konstrukcích s např. MC-Proof eco
 • jemné a přesné sochařské a modelovací práce, např. povrchy umělých skal
 • certifikovaný dle ČSN 1504-3, zásady 3 a 7, metody 3.1, 3.3, 7.1.

 

Stahování

abs 123 abs 123 abs 123 abs 123 abs 123 abs 123 abs 123