Vlastnosti

  • neobsahuje chloridy
  • urychlující
  • těsnící
  • ředitelný vodou
  • řízení doby tuhnutí cementu, malty a betonu

Aplikace

  • utěsnění výronů vody u betonu nebo kamene
  • utěsnění vodu propustných trhlin
  • urychlení rychlovazných maltovin
  • betonářské práce pod vodou
abs 123 abs 123 abs 123 abs 123 abs 123 abs 123 abs 123