Vlastnosti

 • stabilní spárovací a usazovací malta, modifikovaná polymery
 • na bázi cementu, pouze se smíchá s vodou
 • vysoké počáteční i konečné pevnosti
 • nanášení ručně nebo posuvným dávkovačem
 • vysoká přídržnost k dobře připraveným podkladům
 • nepropustný pro vodu dle EN 12390-8
 • nehořlavý, třída A1 dle EN 13501-1
 • testován podle kvalitativní směrnice „Malé větrané čističky kanalizačních vod“
 • certifikovaný jako třída R2 podle EN 1504-3

Aplikace

 • spárovací malta pro malé větrané čističky kanalizačních vod se silným chemickým napadením analogicky ke kvalitativní směrnici „Malé provzdušňované čističky kanalizačních vod“.
 • spárovací a usazovací malta pro betonové dílce šachet
 • malta pro vytváření fabiónů podle DIN 18533 a DBC-směrnic PMBC, FBD a MDS
 • běžná malta pro zdění (NM) ve skupině MG III a podle DIN 1053-1

Stahování

abs 123 abs 123 abs 123 abs 123 abs 123 abs 123 abs 123