Vlastnosti

 • dvojsložková lepicí a opravná malta na bázi epoxidu
 • vysoká přídržnost a stabilita pro práci nad hlavou
 • odolnost vodě, malé smrštění
 • odolnost CHRL podle 13687-1
 • odolnost teplotním šokům s náporovým skrápěním
 • odolnost změnám teploty (50 cyklů od -25 °C do +55 °C)
 • dobré mechanické vlastnosti
 • bez rozpouštědel
 • certifikován jako ochrana povrchu podle EN 1504-2
 • certifikován jako lepicí malta pro konstrukční spojování podle EN 1504-4

 

Aplikace

 • konstrukční spojování podle EN 1504-4 jako malta nebo beton, zásada 4, metoda 4.4
 • lepení prvků z betonu, přírodního kamene, cementovláknitých a keramických prvků
 • lepení oceli, železa, litiny, PVC (mechanicky zdrsněný povrch!), dřeva
 • opravná malta pro vylomené nebo poškozené betonové prvky a úprava nerovných povrchů
 • výplň dutin
 • oprava a výplň spár

 

Stahování

Více
abs 123 abs 123 abs 123 abs 123 abs 123 abs 123 abs 123