Vlastnosti

 • kopolymerová disperze na bázi vody
 • po zaschnutí vytváří matný povrch
 • odolný UV-záření a povětrnostním vlivům
 • odolný zvýšeným teplotám, účinkům mrazu a posypových solí
 • otevřený difúzi vodních par a zpomalující účinky karbonatace
 • zkoušen a schválen dle DIN V 18026 ve skladbě OS 2 a OS 4
 • certifikován dle EN 1504-2
 • zpracovatelný válečkováním nebo airless-stříkáním
 • nehořlavý, stavební hmota třídy A2-s1, d0 dle ČSN EN 13501-1 (systémová zkouška)

Aplikace

 • preventivní ochrana betonu ve venkovním prostředí
 • ochranný krycí systém nepochozích a nepojížděných ploch ve venkovním prostředí
 • architektonické barevné ztvárnění betonových konstrukcí
 • použitelný v oblastech stékání a odstřiku posypových rozmrazovacích solí
 • scénář expozice dle směrnice REACH: kontakt s vodou periodický, inhalace periodická, aplikace
 • certifikován dle ČSN EN 1504-2 pro principy č. 1, 2 a 8, metody 1.3, 2.3 a 8.3

Stahování

abs 123 abs 123 abs 123 abs 123 abs 123 abs 123 abs 123