Vlastnosti

 • kopolymerová disperze na bázi vody, připravený k okamžitému použití
 • tvoří film, po zaschnutí vytváří matný povrch
 • otevřený difúzi vodních par a zpomalující účinky karbonatace
 • barevně stabilní, odolný UV-záření a povětrnostním vlivům
 • odolný zvýšeným teplotám, účinkům mrazu a posypových solí
 • nehořlavý, stavební hmota třídy A2-s1, d0 dle ČSN EN 13501-1 (systémová zkouška)
 • snížená náchylnost ke špinění
 • zpracovatelný válečkováním nebo airless-stříkáním
 • certifikován a schválen ve skladbě OS 2 a OS 4

Aplikace

 • preventivní ochrana betonu ve venkovním prostředí
 • ochranný krycí systém nepochozích a nepojížděných betonových ploch ve venkovním prostředí
 • použitelný v oblastech stékání a odstřiku posypových rozmrazovacích solí
 • scénář expozice dle směrnice REACh: kontakt s vodou periodický, inhalace periodická, zpracování
 • certifikován dle ČSN EN 1504-2 pro principy č. 1, 2 a 8, metody 1.3, 2.2 a 8.2

Stahování

abs 123 abs 123 abs 123 abs 123 abs 123 abs 123 abs 123