Vlastnosti

 • dvousložková, polyuretan-polymerová kombinace na bázi vody
 • tvoří film, po vyschnutí mírně lesklý
 • otevřený difúzi vodních par a zpomalující účinky karbonatace
 • barevně stabilní, odolný UV-záření a povětrnostním vlivům
 • odolný zvýšeným teplotám, účinkům mrazu a posypových solí
 • dle ČSN EN ISO 13300 – třída odolnosti proti oděru za mokra 1
 • dle ČSN EN ISO 13300 – čistitelnost: hodnota 0
 • dle ČSN EN ISO 2813 – stupeň lesku 40 – 60
 • hodnota odrazivosti LRV – třída 70
 • schválen dle směrnice ZTV-ING, TL/TP AGS-Beton
 • nehořlavý, stavební hmota třídy A2-s1, d0 dle ČSN EN 13501-1 (systémová zkouška)
 • certifikován a schválen ve skladbě OS IN V 18026
 • 12 a OS 4

Aplikace

 • preventivní ochrana v souladu se směrnicemi ÖBV, ASTRA, ZTV-ING část 5 „Tunel“
 • ochranný krycí systém nepochozích a nepojížděných betonových ploch ve venkovním prostředí
 • vhodný pro použití v zónách odstřiku rozmrazovacích solí
 • permanentní ochranný systém vůči graffiti a barevnému znečištění
 • scénář expozice dle směrnice REACh: kontakt s vodou periodický, inhalace periodická, zpracování
 • certifikován dle ČSN EN 1504-2 pro principy č. 1, 2 a 8, metody 1.3, 2.2 a 8.2

Stahování

abs 123 abs 123 abs 123 abs 123 abs 123 abs 123 abs 123