Vlastnosti

 • dvousložková polyuretan-polymerová kombinace na bázi vody
 • tvoří film, po zaschnutí vytváří matný povrch
 • UV- stabilní, odolnost povětrnostním vlivům
 • Odolný účinkům vysokých teplot, mrazu a posypovým solím
 • otevřený difúzi vodních par a zpomalující účinky karbonatace
 • zpracovatelný válečkováním nebo airless-stříkáním
 • schválen podle ZTV-ING, TL/TP AGS-Beton
 • nehořlavý, stavební hmota třídy B-s1, d0 dle ČSN EN 13501-1 (systémová zkouška)
 • čistitelnost certifikovaná podle ZTV-ING, TL/TP AGS-beton
 • schválen ve skladbě OS 2

Aplikace

 • preventivní ochrana betonu ve venkovním prostředí
 • permanentní ochranný systém proti graffiti barevným nečistotám
 • použitelný na beton, omítky, lakované kovové plochy a celou řadu starých nátěrů
 • použitelný na beton v kombinaci s Emcephob WM a Emcephob HC
 • scénář expozice dle směrnice REACh: kontakt s vodou periodický, inhalace periodická, zpracování
 • certifikován dle ČSN EN 1504-2 pro principy č. 1, 2 a 8, metody 1.3, 2.2 a 8.2

 

Stahování

Více
abs 123 abs 123 abs 123 abs 123 abs 123 abs 123 abs 123