Vlastnosti

 • akrylátová disperze na vodní bázi s integrovanou 3D technologií, připravená k okamžitému použití
 • tvoří film, po vyschnutí lesklý
 • otevřený difúzi vodních par a zpomalující účinky karbonatace
 • barevně stabilní, odolný UV-záření a povětrnostním vlivům
 • extrémně nízké zachytávání nečistot
 • dle ČSN EN ISO 2813 – stupeň lesku 40 – 60
 • hodnota odrazivosti LRV – třída 70
 • dle ČSN EN ISO 13300 – třída odolnosti proti oděru za mokra 1
 • dle ČSN EN ISO 13300 – čistitelnost: charakteristická hodnota 0
 • lze nanášet válečkem nebo strojně airless-stříkáním
 • zkoušen a schválen ve skladbě OS 2 a OS 4
 • odolný vůči teplotě, mrazu a posypové rozmrazovací soli (XF 4)
 • třída reakce na oheň stavebního materiálu C-s1, d0, podle ČSN EN 13501-1 (systémová zkouška)

Aplikace

 • povrchová ochrana podle ÖBV, ASTRA, ZTV-ING část 5 „Tunel“
 • preventivní ochrana betonu venkovních ploch vystavených povětrnostním vlivům
 • povrchová ochrana nepřístupných a nepojížděných venkovních ploch
 • vhodný pro použití v oblastech stékání a odstřiku posypových rozmrazovacích solí
 • ČSN EN 1504-2 pro principy č. 1, 2 a 8, metody 1.3, 2.2 a 8.2
 • scénář expozice dle směrnice REACH: kontakt s vodou periodický, inhalace periodická, zpracování

Stahování

abs 123 abs 123 abs 123 abs 123 abs 123 abs 123 abs 123