Vlastnosti

 • jednosložkový, na bázi cementu, obohacený polymery
 • zpracovatelný ručně nebo strojně stříkáním
 • zpracovatelný technologií suchého torkretu pomocí technologie GUNMIX® firmy Velco
 • odolný v prostředí s pH-faktorem od 3,35 do 14
 • vysoce odolný vůči obrusu, zkoušeno metodou Böhme
 • odolný stálému zatížení vodou
 • otevřený difúzi vodních par, vodotěsný, těsný vůči chloridům
 • certifikován dle ČSN EN 1504-3

Aplikace

 • povrchová ochrana betonových, železobetonových konstrukcí a konstrukcí z předpjatého betonu (novostavby a stávající stavby) v oblasti odpadních vod
 • použitelný především pro vstupní a výstupní žlaby, vstupní objekty, šnekové čerpací stanice (výstelka žlabu pod šnekem), pojezdové plochy pro sběrače kalu
 • dle ČSN EN 1504-3 vhodný pro principy č. 3; metoda 3.1 a 3.3
 • použitelný pro expoziční třídy XD 1-3, XS 1-3, XM 1-2, XF 1+3, XA 1-3 a XWW 1-3

Stahování

Více
abs 123 abs 123 abs 123 abs 123 abs 123 abs 123 abs 123