Vlastnosti

 • jednosložkový, modifikovaný polymery
 • zpracovatelný ručně nebo strojně stříkáním
 • odolný v prostředí s pH-faktorem od 3,35 do 14
 • vysoce odolný vůči chloridům
 • otevřený difúzi vodních par, vodotěsný
 • nepropustný pro vodní páru a odolný dlouhodobému působení vody
 • třída R4 dle ČSN EN 1504-3

Aplikace

 • povrchová ochrana betonových, železobetonových konstrukcí a konstrukcí z předpjatého betonu (novostavby a stávající stavby) v oblasti odpadních vod
 • použitelný především pro přepadové nádrže na dešťovou vodu, předčišťovací nádrže, dočišťovací nádrže, aerační nádrže, lapáky písku, vstupní objekty, zahušťovače kalu, vyhnívací věže (zóna kalu)
 • použitelný pro expoziční třídy XD 1-3, XS 1-3, XF 1+3, XA 1-3 a XWW 1-3
 • certifikován dle ČSN EN 1504-3 pro princip č. 3; metoda 3.1 a 3.3

Stahování

Více
abs 123 abs 123 abs 123 abs 123 abs 123 abs 123 abs 123