Vlastnosti

 • dvousložková, pigmentovaná polymerová kombinace s integrovanou DPM-technologií
 • flexibilní pojivo bez obsahu nonylfenolů
 • odolný vůči biogenní korozi kyseliny sírové
 • odolný vůči kejdě, kalu a silážním šťávám
 • velmi dobrá odolnost vůči oděru, možno pojíždět dopravními prostředky s pneumatikami
 • zpracovatelný válečkováním, špachtováním a airless-stříkáním
 • schválen na DIBt jako povrchová úprava JGS (odolná vůči kejdě, kalu a silážním šťávám) a bioplynové stanice, číslo schválení Z-59.17-439
 • schválení DIBt také zahrnuje povinné požadavky podle odstavce 63 německého zákona o vodě

 

Aplikace

 • použitelný na všechny podklady na bázi cementu (beton, železobeton, malta) a na ocel
 • použitelný v plynojemech v uzavřených nádržích na ČOV a ve vyhnívacích věžích
 • použitelný v žumpách, jámách na kejdu, nádržích na močůvku, skladech hnoje, kanálech na močůvku, silážních jámách, odkalovačích, kompostárnách a jejich přítoky i odtoky
 • není vhodný pro ochranu ploch krmných stolů
 • scénář expozice dle směrnice REACh: kontakt s vodou periodický, inhalace periodická, zpracování
 • certifikován a klasifikován podle EN 1504-2, princip č. 1, 2, 5 a 8; metody 1.3, 2.2, 5.1 a 8.2

Stahování

Více
abs 123 abs 123 abs 123 abs 123 abs 123 abs 123 abs 123