Vlastnosti

 • na vodní bázi, ředitelný vodou do 5 %
 • odolný povětrnostním vlivům, UV-stabilní
 • není nutné ošetřovat, po zaschnutí vytváří matný povrch
 • otevřený difúzi vodních par a zpomalující účinky karbonatace
 • zpracovatelný válečkováním, stěrkováním nebo stříkáním
 • certifikován dle ČSN EN 1504-2

Aplikace

 • použitelný na beton, lehčený beton, pórobeton a staré nátěry
 • použitelný v konstrukční, pozemní, průmyslové i civilní výstavbě
 • fasády, balkóny, lodžie, půdy atd.
 • scénář expozice dle směrnice REACh: kontakt s vodou periodický, periodická inhalace, zpracování
 • certifikován dle ČSN EN 1504-2 pro princip č. 1, 2 a 8; metoda 1.3, 2.2 a 8.2.

 

Stahování

abs 123 abs 123 abs 123 abs 123 abs 123 abs 123 abs 123