Vlastnosti

 • dvousložkový, obohacený polymery
 • odolný teplotám do - 35 °C
 • otevřený difúzi vodních par a zpomalující účinky karbonatace
 • odolný střídání teplot a účinkům posypových solí, těsný vůči chloridům
 • zpracovatelný ručně a strojně, úprava povrchu vyhlazením, zafilcováním, není nutné po aplikaci ošetřovat
 • odolný proti prorůstání kořenů dle DIN 4062
 • schválen pro ochranu povrchů vodohospodářských staveb (WHG-systém)
 • zkoušen a schválen dle DIN V 18026, ve skladbě OS 5a a OS 5b
 • nízká hořlavost, stavební hmota třídy C-s1, d0 dle ČSN EN 13501-1
 • certifikován dle ČSN EN 1504-2

Aplikace

 • ochranný systém pro pozemní a inženýrské stavby
 • ochranný krycí systém pro oblast ochrany podzemních vod, např. záchytné vany transformátorů
 • ochranný systém pro vodohospodářské stavby, které jsou pouze dočasně namáhány vodou (doba schnutí pro Zentrifix F 92 před prvním zatížením vodou ≥ 7 dní)
 • konstrukční těsnění pod propustnou pojízdnou vrstvou při třídě namáhání vodou W1-E podle DIN 18533
 • certifikován dle ČSN EN 1504-2 pro princip č. 1, 2 a 8; metoda 1.3, 2.2 a 8.2
 • scénář expozice dle směrnice REACh: periodická inhalace, zpracování

Stahování

Více
abs 123 abs 123 abs 123 abs 123 abs 123 abs 123 abs 123